Halloween és az adakozás


Néhány elvetemült néprajzkutatón vagy hagyományőrzőn kívül ki tudná manapság azt, hogy a Halloween, valamint a Mindenszentek és a Halottak napi hagyománykör az adományozás szokásához is szorosan kapcsolódik? Pedig ez kétségtelenül így van.
A jótékony célú gyűjtésnek és adományozásnak Nagy-Britanniában, a kelta bűbájok, manók, szellemek, és durida varázslók misztikus tüzeinek parazsából táplálkozó Halloween időszakában kiterjedt hagyománya volt. A szigetország népének adakozó kedve és szokásai, a múlt század elején élt Ruth Edna Kelly tollán így elevenednek meg:

A szegényeknek való adakozás ideje ez. Ezen az éjen és a következő napon a tüzek - ugyanúgy, mint Angliában - azért égnek, hogy mutassák a lelkeknek a purgatóriumon  keresztül vezető utat. Halottak napja előestéjén, Kelet-Walesben a gyerekek énekelve jártak házról-házra:

"Egy almát, egy körtét, szilvát vagy cseresznyét kérünk,
vagy bármi más finomat, aminek örülhetünk."

 

 

Ha ismerjük a Brontë nővérek néhány művét, akkor a fenti sorok alapján könnyen magunk elé tudjuk képzelni, ahogyan az örökké ködös szélfútta őszi hangamezőn keresztül, a láthatáron fellobbanó lélek-tüzek és a dombok mögé bukó nap sápadt fényénél, a kis angliai faluból egy rongyokba bugyolált gyerekcsapat tart a kőkerítéses udvarház felé, hogy ott almát, diót és más nyalánkságokat kérjenek a környékbeli földesúr háznépétől.

 

Ám egy gyors flashback és máris egy másik kontinensen és egy másik korban járunk. A sápadt angliai képen haladó gyerekcsapat eszünkbe juttatja a 90-es évek végi Hollywood filmes világát, amelynek számtalan színes képkocka idéződik elénk: a tipikus amerikai fatornácos családi ház csukott ajtója előtt vidám izgalomban elmaradhatatlan Casper és boszorkány jelmezes rosszcsontok várják kipingált arccal, hogy zajosan előadhassák az ultimátumot: trick or treat? ami úgy értendő, hogy ha nem kapnak valami ajándékot (csokit, pénzt), akkor they will play a 'trick' on them, azaz kibabrálnak a háziakkal. Éppen ebből a hagyományból ered a múlt század ötvenes éveiben az Egyesült Államokban elindított jótékonysági adománygyűjtő program "Trick or treat for UNICEF" elnevezéssel, amelynek segítségével a gyerekek 188 millió dollárt gyűjtöttek össze világszerte. De vissza a régmúltba! A Halloween ünnepkörnek az év körforgásának lüktetésével, a földműves nép hagyományaival összefüggő, az idő végtelen kútjában még mélyebbre nyúló gyökere is létezik. Az ezredévek körforgása által teremtett hagyományok szerint október vége ugyanis a termények betakarításának, az új gabona felhasználásának örömünnepe is. Ám lélek mélyrétegeiben az élet visszatérő ritmusa, a jólét és termékenység eufóriája, a közelgő tél és sötétség fenyegetése kinyit egy kaput az emlékezésre; így fonódnak össze az ezredéves földműves szokások az előttünk jártakról és halottainkról való megemlékezéssel - a Halloween-nel. Így ír erről az amerikai történész 1919-ben, amikor az ezernyolcszázas évek vége még közelinek tűnik:

Egészen a közelmúltig (1898) a kenyér és a sütemény éppen annyira része volt a mindenszenteki előkészületnek, mint a szilvapuding a karácsonynak. Ez a szokás valószínűleg az új gabonát felhasználó őszi kenyér sütéséből eredt. Yorkshire-ben mindenki kap egy háromszög alakú köménymagos süteményt, az estét pedig sütemény-éjnek nevezik.

 

"Asszony, valamikor e héten ha az időjárás úgy akarja,
Befejezzük a búza elvetését erre az évadra.
Ne felejts hát el, habár velem megesik,
Magos süteményt, tésztát és befőttet készíteni."

(Tusser: A jó gazdálkodás ötszáz pontja, 1580)

A sütemények a következő napon, halottak napja előestéjén is szerepet játszottak. Az összejövetelen halomban álltak, ebből vettek a vendégek, de cserébe imát kellett mondaniuk a halottakért. Staffordshire-ben és Shropsire-ben a szegények énekeltek a lélek-süteményekért vagy pénzért, és ígérték, hogy imádkoznak és a misén alamizsnát adományoznak a halottakért. A süteményeket lélek-, mise-, vagy somas-süteményeknek (soul-mass) is nevezték.

Végül, de nem utolsó sorban meg kell emlékezni az ünnepkör démonűző vonatkozásáról is. Egyik ilyen szokás, amely egyben az adakozással is összefügg Lancashire-ben volt honos, ahol a XIX. század elején az emberek gyertyákért koldultak, hogy elűzzék a boszorkányok gyülekezetét.

Halottkultusz, holt lelkek, gyertyaláng, adományozás, jótékonyság.mind-mind olyan fogalmak, melyek eszükbe juttatják saját kultúrának szokásait, hiedelmeit. Érdekes és érdemes megfigyelni, hogy az igazán ősi hagyományok milyen mélyen gyökereznek az emberiség kollektív tudattalanjában.

Vessünk tehát egy pillantást a jó öreg kontinens közép-keleti, avagy árnyékosabbik felén kialakult Mindenszentek és Halottak napi kultúrára! Bár Magyarországon a Halloween ünnepe csak az elmúlt néhány évtizedben vált ismertté, az időben rákövetkező Mindenszentek és a Halottak napja a régmúltból ered és az adományozással összefüggésben is meglepően hasonló szokásokat vonultat fel, mint az angolszász hagyomány. Bálint Sándor Ünnepi Kalendáriumából a következő érdekességeket tudhatjuk meg erről:

A jámborsági hagyomány a szenvedő lelkek üdvösségének ügyét a szegények, a koldusok istápolásával érezte legméltóbban szolgálni: leginkább, legünnepélyesebben temetés alkalmával és Halottak napján. Az ősi hagyomány vidékenként más-más helyi formában maradt fönt. Göcsejben a család otthonában éjszakára terítenek az elhunyt hozzátartozók számára, az ételt azután koldusoknak, szegényeknek ajándékozzák. A szegedi tájon egészen a legújabb időkig a hagyományőrző családok már Mindenszentek ünnepén fehér üres kalácsot szoktak sütni. Régi szegedi polgárasszonyok mézzel vonták be a tetejét. Ez a Mindönszentök kalácsa, másként kúdúskalács, vagy tápéi nyelven szólva kúdústuborék, amelyet délután sírjaikhoz igyekezve a temető kapujában várakozó koldusoknak osztogattak azzal a kéréssel, hogy ők is emlékezzenek meg a család halottairól.

Elgondolkodtató a hasonlóság Ruth Edna Kelly Halloween-leírása és a magyar néprajzkutató alábbi feljegyzései között:

"Hegyszentmárton baranyai magyar falucska, temploma nincs. A halottakért végzett esti könyörgés után a férfinép a harangtorony körül szokott gyülekezni, ahova a közeli házakból már rőzsekévéket hordtak össze. Meggyújtották, hatalmas lángokban lobogott, mintha a purgatórium tüze lett volna. Közben minden férfi a családjáért harangozott egy verset. Így is több óráig hangzott a harangszó. Ezután a gyülekezetből két csoport kivált és a falu két végén megkezdte a szegényeknek szánt koldulást." A férfiak ezt követően a kivilágított ablakok alá állva, imádságot mondtak, majd kopogtatás után e szavakkal léptek a házba:

Adj uram örök nyugodalmat a megholt híveknek, és az örök világosság fényeskedjen nekik!

A leírás szerint ezután előkerülnek a magukkal hozott zsákok, a gazda, gazdasszony egyikbe kukoricát, másikba babot, a harmadikba krumplit önt. Egy-két marok kender sem marad el, majd áldomást isznak.

Ennél a pontnál kicsit álljunk is meg, akárhogy is nézzük, az angolszász hagyományban sehogyan sem akart előkerülni még a télvíz közelgő idejének fenyegető hatására sem a butykos, vagy serleg, de még akár egy pohárka sem. Végre egy kevés eltérés a sok analógia között - és nagyon is jellemző!

De nézzük meg Bálint Sándor idézve, hogyan is haladnak tovább: "Így mennek házról-házra. Már éjfélre jár az idő, amikor a két csoport a még mindig lobogó tűnél ismét összetalálkozik. Az őrállók addig sült tökön, sült krumplin rágódnak. Marad még a koldulóknak is. Közben iszogatnak. Ezután az összekoldult ajándékok szabályos árverése következik. A befolyt összeg az egyházé. Tudósításunk nem szól róla, de a szokás eredeti célzata aligha lehetett más, mint a szegények, koldusok megvendégelése, megajándékozása, amelynek ellenében a falu halottjaiért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért imádkoztak.

Hogy mi lehet a felidézett hagyományok kontinenseken, évszázadokon, kultúrákon átívelő sommája, ami ma is érvényes? Folytassuk a hagyományt, folytassuk a közös európai és szőjük tovább saját kultúránk réges-régi szokásait: Mindenszentek és Halottak napja körül emlékezzünk meg halottainkról és azokról is, akik nálunk nehezebb körülmények között élnek!